liljana astermyr jönsson

undersköterska

Om kandidaten

Utbildad mentalskötare, med mycket erfarenhet inom psykiatri. Har arbetat inom äldreboende, trygghetslarm, boendestöd schizofreni samt på SIS med missbruksproblematik.

Plats