Familjehemskonsulent till uppstartsuppdrag hos FAM-huset

Ansökan upphör: 24 februari 2023
Ansök nu

Arbetsbeskrivning

Om oss

FAM-huset är ett utrednings- och behandlingshem för föräldrar med skiftande psykosocial problematik och deras barn i åldern 0-13 år. Hemmet grundades i Borås 1943 och var under åren 1943-1988 ett inackorderingshem för ensamstående mödrar. Mammorna fick stöd under nyföddhetsperioden och när barnen var sex månader gamla fick de börja på ett daghem på hemmet under tiden mammorna arbetade. 1950 startade Frälsningsarmén även en barnsköterskeskola, Frälsningsarméns yrkesskola för barnsköterskor. Skolan avvecklades i mitten av 1970 talet samtidigt som daghemmet utvecklades. I slutet av 1980-talet var det utifrån ändrade samhällsförhållanden tid för en förändring av verksamheten. Mödrahemmet blev ett behandlingshem för ensamstående mammor med barn. Ett behandlingsprogram för mammor med barn utformades och i samband med detta avvecklades daghemmet. 1991 fick mödrahemmet tillstånd från länsstyrelsen i Älvsborg att bedriva verksamheten som utrednings- och behandlingshem (HVB) och i samband med detta bytte Frälsningsarméns mödrahem namn till FAM-huset. Vi har sedan 1991 bedrivit yrkesproffesionellt behandlings och utredningsarbete med kvalitetssäkrade och beprövade metoder. Placeringar hos oss sker på uppdrag av socialtjänsten utifrån SoL och LVU lagstiftningen.

Om tjänsten

Som familjehemskonsulent ansvarar du för rekrytering, utredning, matchning och handledning av familjehem. Du ansvarar också för kontakter med socialtjänst, skola, sjukvård och andra myndighetskontakter. Då verksamheten är i uppstartsprocess är en viktig del av ditt dagliga arbete att utveckla metoder, rutiner och arbetssätt i tätt samarbete med verksamhetschef och övrig ledningsgrupp. Du förestår verksamheten och ansvarar för att den uppfyller avtals- och kvalitetskrav. Du har också administrativa uppgifter så som social dokumentation och viss ekonomisk uppföljning.

FAM-husets huvudkontor ligger i Borås. Möjlighet finns även att använda sig av vår kontor i Göteborg. Arbetsplatsen förläggs initialt utefter ömsesidig överenskommelse med möjlighet till att arbeta hemifrån. I takt med familjehemsverksamhetens expansion kommer ytterligare familjehemskonsulenter att anställas.

Vem är du?

För tjänsten krävs att du är examinerad socionom, socialpedagog eller har någon annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Du är väl orienterad i socialtjänstens arbete med barn och unga och har erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete. Det är en förutsättning att du kan behärska IT-verktyg och att du har god datorvana. Det krävs också att du har B-körkort. Du som person ska vara nytänkande, initiativtagande och drivande eftersom verksamhetsutveckling initialt blir en stor del av arbetsuppgifterna. Vi är en icke vinstdrivande verksamhet där hållbarhet och kvalité är våra ledord. Vi har ett stort handlingsutrymme och korta beslutsvägar vilket är en fördel om du som person längtar efter en tjänst där du kan få utlopp för din kreativitet och drivkraft. För oss är socialt arbete att mötas i vardagen, med korta avstånd mellan brukare och klient.

Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, av behandlingsarbete med barn och unga samt av handledande arbetsuppgifter. Det är även en fördel om du har utbildning i Kälvesten, PRIDE eller annan utredningsmetod som används vid utredning av familjehem samt erfarenhet av utbildningsmetoder så som Ett hem att växa i. Det är positivt om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska.

Praktisk information

Innan anställning ges behöver du lämna utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Utöver referenser kommer även examens- och kursintyg samt arbetsgivarintyg/ -betyg som stärker erfarenhet av arbete med familjehemsvård krävas.

Tillsvidareanställning, anställning inleds med sex månaders provanställning.

Intervjuer kommer att genomföras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.

Välkommen med din ansökan!

Vill du veta mer om FAM-huset?

Hemsida: https://www.fralsningsarmen.se/fam-huset/

Yrkesroll: Familjehemssekreterare

Yrkeskategori: Socialsekreterare

Yrkesunderkategori: Familjehemssekreterare

Org-nummer: 8020061688

Arbetslivserfarenhet: 1 år eller mer