Skolsköterska till Barn- och elevhälsan, – Laholms kommun

23 September 2022
Application ends: 9 October 2022
Apply Now

Job Description

Vi på Laholms kommun söker nu en engagerad skolsköterska till enheten Barn- och elevhälsan, placering Centrum.

I Laholm blåser det medvind! Här råder tillväxt och inflyttningstakten är stadigt stigande. Med sitt unika läge vid havet i södra Halland angränsande till såväl Skåne som Småland är Laholm en attraktiv plats att både bo och arbete på.

Alla barn, elever och vuxna som finns inom barn- och utbildningsverksamheten i Laholms kommun ska känna att de ständigt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärmiljön ska skapa trygghet och väcka nyfikenhet för lärande. Utbildning ska vara en viktig del i det livslånga lärandet!

Vi söker dig som vill vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Arbetsplatsen
I Laholms kommun ligger enheten Barn- och elevhälsan organiserad under en och samma chef.
Enheten består av skolpsykologer, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare. På
grundskolorna finns ytterligare anställda specialpedagoger och speciallärare med rektor som chef.

Enheten Barn- och elevhälsan är en stödfunktion till förskolor och skolor inom Barn- och
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för förskola, förskoleklass, fritidshem,
grundskola och grund- och gymnasiesärskola.

Arbetsuppgifter

Skolsköterskan med sin medicinska kompetens skapar bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. I uppdraget ingår sedvanliga skolsköterskeuppgifter som hälsosamtal, hälsoundersökningar, vaccinationer, hälsorådgivning, konsultation och enklare sjukvårdsinsatser. Du arbetar enligt nationella och lokala riktlinjer. Det finns ett internt ledningssystem och journalföring sker digitalt i PMO.
Du bidrar också med din kompetens i det tvärprofessionella mötet med rektor, elevhälsoteam och arbetslag på skolan, där syftet är att tillsammans arbeta för att utveckla lärmiljöerna så att eleverna ges förutsättningar att lyckas med sin utbildning.

Skolsköterskorna träffas regelbundet för att tillsammans stödja varandra och vidareutveckla samt kvalitetssäkra arbetet med stöd av verksamhetschef för medicinsk elevhälsa. Vi samarbetar i gemensamma uppdrag som vaccinationer och annat som kan behövas för att säkerställa den medicinska elevhälsans uppdrag.

Kvalifikationer
Du skall vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barn- och ungdomssjuksköterska eller skolsköterska. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat med barn och ungdomar.

Du ser samarbete och goda relationer som en självklar förutsättning för arbetet, såväl med olika elever, vårdnadshavare, olika professioner som med dina närmsta kollegor. Du är målinriktad, ditt förhållningssätt är inkluderande.
Du trivs med att kunna arbeta självständigt där du planerar och prioriterar dina olika arbetsuppgifter.

Du anser att skolan har en avgörande betydelse för elevers framtid, känner starkt för vikten av lärande och utbildning och du vill därför vara med och undanröja hinder i lärmiljön för elevers måluppfyllelse samt verka för skolan som en hälsofrämjande arena. Du drivs av en vilja att göra skillnad för barn/ungdomar och trivs med att arbeta i en pedagogisk miljö där vi alla bidrar till att barn och ungdomar ständigt ska lyckas.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Tillsvidare 100%

Tillträdesdag
Enligt överenskommelse

Lön
Enligt överenskommelse

Upplysningar
Caroline Tannerfalk Wiberg, enhetschef Barn- och elevhälsa, 079-061 22 50
Maria Larsson, verksamhetschef medicinsk elevhälsa, 070-356 98 93

Fackliga upplysningar
Fackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel, 0430-150 00

Sista ansökningsdag
2022-10-09. Intervjuer sker löpande.

Referenser
Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.

Övriga upplysningar
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.

Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Logga in/skapa en användare innan du fyller i din ansökan

Laholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Ledorden i arbetet är glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.

Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Yrkesroll: Skolsköterska

Yrkeskategori: Skolsköterskor

Lönetyp: Enligt överenskommelse

Org-nummer: 2120001223

Arbetslivserfarenhet: 1 år eller mer